Često postavljena pitanja

Šta mapa pokazuje?

Mapa pokazuje broj i lokacije trenutno instaliranih Klimerko uređaja za merenje kvaliteta vazduha otvorenog koda na teritoriji na pojedinih država zapadnog Balkana, zajedno sa Bosnom i Herzegovinom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Makedonijom i Srbijom. Kako je ovo inicijativa građana, broj uređaja raste kako građani sklope nov uređaj, tako da će i broj lokacija rasti i mapa pokazivati više mesta i teritorija.

Da li Klimerko uređaji mere spoljašnji ili unutrašnji kvalitet vazduha?

Klimerko uređaji mere spoljašnji kvalitet vazduha.

Šta svaki Klimerko uređaj individualno meri?

Klimerko uređaji mere: a) vlažnost vazduha. b) temperaturu vazduha. c) koncentraciju PM1, PM2.5 i PM10 čestica u mikrogramima prema jednom kubnom metru vazduha.

Šta su PM1, PM2.5 i PM10 čestice?

PM (particular matter) ili suspendovane čestice jesu veoma male čestice koje su tečnog ili čvrstog agregatnog stanja i nalaze se u zagađenom vazduhu. Od njih su posebno opasne one koje mogu lako da dođu do najdubljih delova pluća, a to su PM1, PM2.5 i PM10 čestice. Broj pored oznake PM označava prečnik čestice, a opisno rečeno ove čestice su manje od 1/7 debljine prosečne ljudske dlake.

Kako ove čestice nastaju?

Većina njih nastaje tokom različitih procesa sagorevanja i izduvnih gasova koji nastaju nakon istih (termoelektrane, livnice, dizel gorivo, čeličane, spaljivanje smeća…).

Koliko su PM1, PM2.5 i PM10 čestice loše za zdravlje i u kojoj koncentraciji?

Svaka PM čestica koja ima prečnik manji od 10 mikrometara je opasna po zdravlje čoveka jer lako ulazi u pluća i lepi se za alveole. Kriterijum iznad kog količina PM čestica postaje rizična za zdravlje prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji je 50 mikrograma po metru kubnom vazduha.

Da li Klimerko uređaji mere koncentraciju PM1, PM2.5 i PM10 čestica u vazduhu u realnom vremenu?

Da, Klimerko uređaji pokazuju trenutni nivo zagađenja vazduha na lokaciji na kojoj su postavljeni. Softver je napisan da uređaj izmeri i prikaže novu vrednost svakih 15 minuta.

Kako se čitaju podaci sa mape?

Dva ili više uređaja koji su geografski blizu se pri malom uvećanju karte grupišu po opštinama, tako da se uzima srednja vrednost tih uređaja. Brojevi u krugovima na karti pokazuju trenutnu vrednost očitavanja izabranu u legendi na tim lokacijama. Ako kliknete na njih i uvećate, moći ćete pročitati istorijske vrednosti sa te lokacije koristeći kalendar u prikazanom panelu.

Kako mogu videti rezultate merenja konkretne Klimerko merne stanice na mapi?

Konkretne informacije o nivou zagađenja vazduha mogu se videti zumiranjem mape i klikom na svaki pojedinačni Klimerko uređaj.

Koliko je Klimerko uređaj jednostavan za korišćenje?

Sklopljeni Klimerko uređaj koji je sam po sebi veličine prosečne šolje za čaj potrebno je postaviti na spoljnu lokaciju, recimo balkon, i aktivirati ga kako bi proces merenja kvaliteta vazduha počeo. Nakon toga rezulati merenja dostupni su na korisnickom nalogu.

Da li je rađena kalibracija Klimerka?

Kalibracija Klimerka nije rađena jer je ustanovljeno da su PMS7003 senzori dovoljno precizni za građansko merenje. Ovo je potvrđeno instalacijom 4 PMS7003 senzora na vozilo Instituta za javno zdravlje “Dr. Milan Jovanović Batut” i poređenjem podataka sa njihovim profesionalnim senzorima, kao i poređenjem zvaničnih vrednosti koje daje Agencija za zaštitu životne sredine sa vrednostima Klimerko uređaja u blizini. Jedan od problema sa ovim senzorima (kada je rađeno poređenje sa profesionalnim senzorima iz Instituta Batut) je to što naleti zagađenog vazduha mogu loše da utiču na očitavanja. Ovaj problem je rešen u Klimerko Firmware-u 1.3.0 tako što se radi 10 očitavanja pre slanja podataka, a podatak koji se šalje na platformu je srednja vrednost tih 10 očitavanja. Takođe, PMS7003 senzori međusobno imaju jako malo odstupanje u očitavanju.

Ko je napravio Klimerka?

Uređaj je napravljen na Beogradskom Hackaton-u desc0n 2018 i od tada se stalno hardverski i softverski usavršava i održava od strane tehničke zajednice, Internet društva Srbije, Haklab Beograda i Descon tima.

Gde se montira Klimerko uređaj?

Klimerko uređaj treba da se montira spolja tako da bude zaštićen od spoljašnih uticaja (da ne pada na njega kiša kao i da nije izložen direktnom sunčevom zračenju).

Da li može da se naruči Klimerko uređaj?

Da, uređaj može da se poruči direktno od Internet društva Srbije slanjem upita na imejl (secretariat@isoc.rs) i imamo mogućnost da pošaljemo kit sa svim potrebnim delovima gde krajnji korisnik sam sklopa, konfiguriše i aktivira uređaj. Druga opcija je da se poruči gotov uređaj gde krajnji korisnik treba samo da montira uredjaj na mestu na kome ima prijem WiFi mreže i priključi ga na napajanje. Uz uređaj se dobije i kabl dužine 5m kao i odgovarajuće napajanje.

Kako mogu da izvršim donaciju Internet društvu Srbije?

Ukoliko želite da podržite Klimerko zajednicu i inicijativu za demoktratizaciju pravovremenih informacija o merenjima kvaliteta vazduha u Južnoistočnoj Evropi, ili proširite mrežu time što donirate uredjaj nekom ko je na listi čekanja ili ga pak sami postavite, postaćete deo Prijatelji Klimerko mreže.

Volonteri Internet društva Srbije pružaju besplatnu tehničku pomoć oko instalacije i održavanja Klimerko mreže kao i zamenu senzora.

Prikaz Klimerko mernog uređaja

Upoznaj Klimerka

Klimerko je svima pristupačan senzorski uređaj koji meri štetne čestice spoljašnjeg vazduha. To je takođe inicijativa otvorenog koda koja kombinuje uređaje i mreže sa jednim ciljem: da podigne svest o važnosti kvaliteta vazduha u zemljama Zapadnog Balkana.

  • Flickr
  • Google Play
  • Apple App Store