Hamburger menu

FAQs

Šta mapa pokazuje?

Mapa pokazuje broj i lokacije trenutno instaliranih Klimerko uređaja za merenje kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda, Smedereva i Novog Sada. Kako je ovo inicijativa građana, broj uređaja raste kako građani sklope nov uređaj, tako da će i broj lokacija rasti i mapa pokazivati više mesta na teritoriji Srbije.

Da li Klimerko uređaji mere spoljašnji ili unutrašnji kvalitet vazduha?

Klimerko uređaji mere spoljašnji kvalitet vazduha.

Šta svaki Klimerko uređaj individualno meri?

Klimerko uređaji mere: a) vlažnost vazduha. b) temperaturu vazduha. c) koncentraciju PM2.5 i PM10 čestica u mikrogramima prema jednom kubnom metru vazduha.

Šta su PM2.5 i PM10 čestice?

PM (particular matter) ili suspendovane čestice jesu veoma male čestice koje su tečnog ili čvrstog agregatnog stanja i nalaze se u zagađenom vazduhu. Od njih su posebno opasne one koje mogu lako da dođu do najdubljih delova pluća, a to su PM2.5 i PM10 čestice. Broj pored oznake PM označava prečnik čestice, a opisno rečeno ove čestice su manje od 1/7 debljine prosečne ljudske dlake.

Kako ove čestice nastaju?

Većina njih nastaje tokom različitih procesa sagorevanja i izduvnih gasova koji nastaju nakon istih (termoelektrane, livnice, dizel gorivo, čeličane, spaljivanje smeća…).

Koliko su PM2.5 i PM10 čestice loše za zdravlje i u kojoj koncentraciji?

Svaka PM čestica koja ima prečnik manji od 10 mikrometara je opasna po zdravlje čoveka jer lako ulazi u pluća i lepi se za alveole. Kriterijum iznad kog količina PM čestica postaje rizična za zdravlje prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji je 50 mikrograma po metru kubnom vazduha.

Da li Klimerko uređaji mere koncentraciju PM2.5 i PM10 čestica u vazduhu u realnom vremenu?

Da, Klimerko uređaji pokazuju trenutni nivo zagađenja vazduha na lokaciji na kojoj su postavljeni. Softver je napisan da uređaj izmeri i prikaže novu vrednost svakih 15 minuta.

Kako se čitaju podaci sa mape?

Dva ili više uređaja koji su geografski blizu mogu se grupisati – tako da onda mapa pokazuje srednju vrednost i boji 2 ili više grupisana uređaja. Ako kliknete na njih i zoomirate – onda ćete moći pročitati pojedinačne vrednosti na mapi a detaljnije na levom meni-u takođe.

Kako mogu videti rezultate merenja konkretne Klimerko merne stanice na mapi?

Konkretne informacije o nivou zagađenja vazduha mogu se videti zumiranjem mape i klikom na svaki pojedinačni Klimerko uređaj.

Gde mogu pronaći sabrane vrednosti merenja svih uređaja?

Svi podaci koji su izmereni od strane svih uređaja su otvoreni za korišćenje svim građanima, i nalaze se na ovom linku.

Koliko je Klimerko uređaj jednostavan za korišćenje?

Sklopljeni Klimerko uređaj koji je sam po sebi veličine prosečne šolje za čaj potrebno je postaviti na spoljnu lokaciju, recimo balkon, i aktivirati ga kako bi proces merenja kvaliteta vazduha počeo. Nakon toga rezulati merenja dostupni su na korisnickom nalogu.

Ko je napravio Klimerka?

Uređaj je napravljen na Beogradskom Hackaton-u desc0n 2018 i od tada se stalno hardverski i softverski usavršava i održava od strane tehničke zajednice, Internet društva Srbije i Haklab Beograda.